random logorandom logorandom logorandom logo

Vanja Anderson • Adress: Duvedsvägen 17, lgh 1201, 162 65 Vällingby • Telefon: 070-404 16 91 • Webbplats: http://vanjaanderson.com • E-post: v.ason@hotmail.com

J ag är numera webbutvecklare med PHP och CMS som specialitet. HTML5 och CSS kan jag redan på mina fem fingrar, sedan tidigare. Jag brinner verkligen för att göra smakfulla, responsiva webbplatser i dynamisk programmering i PHP, javascript, jQuery, AJAX, XML, XHTML, HTML5, CSS3 etc.

Eftersom jag sedan tidigare har designutbildning, så har jag det senaste året satsat på att lära mig programmering, såsom C#, ASP.net, PHP. PHP ligger mig lite varmare om hjärtat, då jag utvecklar webbplatser i bl.a. WordPress och Joomla, när jag inte kodar egna CMS förstås...

Min egentliga bakgrund är i repro-, tryckeri- och tidningsbranschen, så jag kan även Adobe CS på mina fem fingrar. Drömmen vore ju förstås att jobba med något som kombinerar min grafiska kompetens med webbutveckling.

Jag tycker om att ha många projekt igång samtidigt, utan att det påverkar kvaliteten på det jag gör. Jag trivs med att dela med mig av mina kunskaper till andra, och jobbar gärna i projekt, både självständigt eller i grupp.

Mina meriter Skriv ut som CV  Skriv ut

J ag är numera webbutvecklare med PHP och CMS som
specialitet. HTML5 och CSS kan jag redan på
mina fem fingrar, sedan tidigare. Jag brinner
verkligen för att göra smakfulla,
responsiva webbplatser i dyna-
misk programmering i PHP,
javascript, jQuery, AJAX,
XML, XHTML, HTML5,
CSS3 osv.

Eftersom jag sedan tidigare har
designutbildning, så har jag det senaste året satsat på att lära mig programmering, såsom C#, ASP.net och PHP. PHP ligger mig lite varmare om hjärtat, då jag utvecklar webbplatser i bl.a. WordPress och Joomla, när jag inte kodar egna CMS förstås...

Min egentliga bakgrund är i repro-, tryckeri- och tidningsbranschen, så jag kan även Adobe CS på mina fem fingrar. Drömmen vore ju förstås att jobba med något som kombinerar min grafiska kompetens med webbutveckling.

Jag tycker om att ha många projekt igång samtidigt, utan att det påverkar kvaliteten på det jag gör. Jag trivs med att dela med mig av mina kunskaper till andra, och jobbar gärna i projekt, både självständigt eller i grupp.

Utbildningar

Utförliga beskrivningar på kurserna finns under fliken Utbildning.

Högskolestudier
 • 2012—2013 | Webbutvecklare, 60 hp, Högskolan Väst
 • 2012—2013 | Databaser, HTML, CSS, JavaScript och PHP, 30 hp, Blekinge Tekniska Högskola
 • 2012—2014 | Webbutveckling och webbdesign, 15 hp, Umeå Universitet
Kurser
 • 2012 | Diplomerad Webmaster, Folk­univer­sitetet
 • 2011 | Webbpublicering - WordPress, Medborgarskolan
 • 2001 | Adobe Illustrator, Function
 • 1999—2000 | Grafisk formgivning, RMI-Berghs reklamskola
 • 1997 | Adobe Photoshop, Mac Support
 • 1995 | QuarkXpress, Skapa
 • 1989—1990 | Scitex-utbildning, Esselte Grafotex
 • 1983—1985 | Grafisk utbildning, tryck­media­linjen, Grafiska Skolan

Anställningar

DirektPress
 • 2014— | Annonsproducent och traffic

Planerar och ritar ett flertal tidningar inom Stockholmsområdet samt agerar traffic och annonsproducent. Arbetet innefattar mycket kontakt med säljare, tryckeri, säljbolag etc.

Publicerar även tidningarna i Flashpublisher, samt evenemangsartiklar i Roxen CMS.

Expressen
 • 2014—2014 | Traffic print

Arbetet innebär: mottagning, bokning och support av inkommande annonsmaterial samt implementering av printannonser i magasin- och huvudtidning. Ansvarar för att respektive annonssidor i magasin- och huvudtidning lämnas inom deadline. Producerar / ansvarar för 5—10 tidningar per vecka.

Arkitektkopia
 • 2013—2014 | Layoutare / originalare

Jobbar med avancerade rapporter, som redigeras och layoutas. Arbetet innebär arbete med tabeller, diagram och bilder, i Illustrator, Photoshop och inDesign.

Regler och grafisk profil för kunden är synnerligen avancerad och stor noggrannhet krävs för att utföra jobbet. Samtidigt krävs ett effektivt arbetssätt, god kommunikation med kunden samt inte minst, god språkkännedom och -känsla, för både svenska och engelska. Rapporternas storlek är cirka 60—300 sidor.

Websnabben | egen verksamhet
 • 2013 | Webbutvecklare / webbdesigner

Skapar nya webbplatser med egen anpassad CMS, eller förbättrar gamla, med dynamisk programmering i PHP, MySQL, HTML5, CSS3, Javascript, jQuery och AJAX.

Jobbar även i WordPress, Joomla, Open Cart (webshop) med färdiga CMS-lösningar. Dessutom dynamiska webbplatser med ASP.net och C#.

Dagens Nyheter
 • 2010—2013 | Eftertextombrytare

Ombrytare för eftertextannonser (rubrikannonser). Tidningens bokade eftertextannonser sorteras och monteras ihop på ett smakfullt sätt, och placeras slutligen på sina respektive sidor i tidningen.

Daglig kontakt med kunder, säljare och tidningsplanerare/tidningsritare erfordras.

 • 2003—2010 | Annons­mottagning / teknisk annons­support

Ansvarar för att inkommande bokade annonser håller teknisk kvalitet och storleks­mässigt passar in i produktionen. Har inblick i och övervakar hela fil­flödes­systemet samt ansvarar för teknisk support mot kunder och leverantörer.

Elanders
 • 2000—2003 | Originalare, grafisk formgivare, Elanders KåPe AB, Elanders Stockholm AB

Arbetar i huvudsak med originalproduktion och formgivning. Annonser, års­redo­visningar, för­pack­ning­ar är exempel på projekt. Även bild­be­hand­ling.

KåPe Repro & KåPe Communication
 • 1995—2000 | Desktoppare / Traffic, KåPe Communication AB

Dokument- och bild­hantering för rippning. Utskjutning. Mycket problem­lösning. Jobbar i Mac-miljö. Bild­behandling med ICC-färg­hantering. PDF-flöde. Avancerade retuscher och färg­korri­gering­ar.

 • 1989—1995 | Bildbehandlare, KåPe Repro AB

Färghantering, retusch av digitala bilder.

Selenius Offset- och Screentryck
 • 1988—1989 | Offset- och screenmontör, Selenius Offset- och Screentryck AB
KåPe Grafiska
 • 1985—1988 | Offsetmontör, KåPe Grafiska AB